Greif zu!

På denne hjemmeside til Greif zu! findes yderligere ressourcer i form af forslag til paralleltekster til hvert af bogens kapitler samt opgaver, som kræver særlige skabeloner, og links til film, video og andre hjemmesider.
Disse er i bogen markeret med .


Greif zu! er en grundbog til tyskundervisningen på B-niveau. Bogen giver et nuanceret billede af Tyskland i dag gennem fem kapitler, der bl.a. beskriver tyskernes store interesse for økologi og miljø, den ’innerdeutsche’ integration efter genforeningen og spørgsmålet om nationalitet. 


Temaerne belyses gennem både skønlitteratur og sagprosa, og tekstudvalgets genrer spænder fra Goethes udødelige kærlighedsdigte til blogtekster. Fælles for de fem kapitler er også, at eleverne præsenteres for tysk hverdagskultur, kunst og identitet i et historisk perspektiv.